Žánre internej časti maturitnej skúšky

V písomnej forme internej časti maturitnej skúšky z materinských a cieľových jazykov pre školský rok 2004/05 budú maturantom ponúknuté na výber 4 z nasledujúcich 6 žánrov.
Slovenský jazyk a literatúra

·
         Beletrizovaný životopis

·
         Diskusný príspevok

·
         Charakteristika osoby

·
         Rozprávanie

·
         Úvaha

·
         Výklad
Maďarský jazyk a literatúra

·
         Beletrizovaný životopis

·
         Charakteristika osoby

·
         Referát

·
         Umelecký portrét

·
         Úvaha

·
         Výklad
Ukrajinský jazyka a literatúra

·
         Diskusný príspevok

·
         Charakteristika osoby

·
         Referát

·
         Rozprávanie

·
         Úvaha

·
         Výklad
Slovenský jazyk a slovenská literatúra

·
         Beletrizovaný životopis

·
         Diskusný príspevok

·
         Charakteristika osoby

·
         Rozprávanie

·
         Úvaha

·
         Výklad